Verzekeringen

Het is belangrijk om een goede verzekering af te sluiten voor uw zakelijke auto. Ook als u deze deels privé gebruikt, moet u de auto voor zakelijk gebruik verzekeren. Er zijn verschillende soorten verzekeringen voor uw zakelijke auto.

Verplichte WA-verzekering

Een WA-verzekering is wettelijk verplicht voor iedere eigenaar van een motorrijtuig. Met een WA-verzekering bent u verzekerd voor de schade die u met een (zakelijke) auto aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen voertuig is bij WA niet verzekerd.

WA beperkt casco

De verplichte WA-verzekering kunt u uitbreiden met beperkt casco. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto als gevolg van de in uw polisvoorwaarden met name genoemde gebeurtenissen. Meestal gaat het om het volgende:

• Brand en blikseminslag
• Diefstal, joyriding en inbraak
• Storm- en hagelschade
• Botsing met overstekend wild
• Ruitbreuk

Allriskverzekering voor uw zakelijk auto

Een WA-casco (Allrisk) verzekering is de meest uitgebreide verzekering voor uw zakelijke auto.

Een andere benaming voor deze dekking is All Risk Verzekering. Het gedeelte Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) dekt het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto als gevolg van de in uw polisvoorwaarden met name genoemde gebeurtenissen, ook als u er zelf schuldig aan bent. Voorbeelden zijn:

  • Brand en blikseminslag
  • Diefstal, joyriding en inbraak
  • Storm- en hagelschade
  • Botsing met overstekend wild
  • (eenzijdige) Aanrijding
  • Slippen
  • Omslaan
  • En alle overige 'van buiten komende omheilen' (met uitzondering van een 'eigen gebrek' van het voertuig)
Zakelijk Munsterhuis - verzekering

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Naast een goede autoverzekering is het ook verstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Want wat als uw bedrijfsauto betrokken raakt bij een aanrijding, welke niet door u is veroorzaakt? Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u in zo’n situatie hulp van een jurist, om gemaakte kosten vergoed te krijgen.

Een ongevallen-inzittendenverzekering

Bij een ongeluk kunnen ook de bestuurder en passagiers letsel oplopen. Met grote financiële gevolgen, want de kosten van extra hulp, speciale voorzieningen in huis of omscholing kunnen hoog oplopen. Deze aanvullende verzekering keert een percentage van het verzekerde bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld waardoor de schade niet verhaalbaar is. De premie is afhankelijk van het te verzekeren bedrag en het aantal te verzekeren zitplaatsen. De no-claimkorting is niet van toepassing op de ongevallen-inzittendenverzekering.

Een schade-inzittendenverzekering?

Deze verzekering vergoedt de aantoonbare schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval voor alle inzittenden tezamen, tot een maximum van het verzekerde bedrag. De schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, brillen etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. De schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd. Daarvoor moet een cascoverzekering worden afgesloten. Het verschil met een ongevalleninzittenden verzekering is dat een schadeverzekering voor inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt. Dus niet alleen een bepaald bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit zoals bij de ongevalleninzittenden verzekering. Evenals bij de ongevalleninzittenden verzekering is het voor een uitkering niet van belang wie schuldig is aan het ontstaan van een ongeval.

Pech onderweg met uw zakelijke auto

Pech onderweg, helaas overkomt ons dat allemaal wel eens. Gelukkig zijn ook daar oplossingen voor. Als u kiest voor pechhulp, dan bent u dag en nacht verzekerd bij autopech in Nederland en/of de rest van Europa. Zo bent u altijd verzekerd van 24/7 hulp als u pech heeft onderweg.

Bedrijfswagen verzekering bij Munsterhuis Verzekeringen

Zakelijke auto’s kunnen op verschillende manieren verzekerd worden. Dit is afhankelijk van de behoefte van uw bedrijf. Bent u op zoek naar een goede verzekering voor uw zakelijk auto(‘s)? Munsterhuis Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsbedrijf en helpt u graag bij het vinden van een passende verzekering voor uw bedrijfswagen(s).

Andere zakelijke verzekering nodig?

Wist u dat Munsterhuis u ook kan helpen bij zakelijke verzekeringen die niet gerelateerd zijn aan auto’s? Bij ons kunt u ook terecht voor zakelijke verzekeringen op het gebied van:
✓ Goederen en gebouwen
✓ Ondernemers
✓ Werknemers
✓ Transport, milieu en garage

Munsterhuis Verzekeringen

Vrijblijvend contact opnemen!

Wilt u meer informatie over Verzekeringen of bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact op of vul onderstaand formulier in!